FORSKNING
Forskarna arbetar med att kartlägga "Skelleftesjukan" och lindra symtomen hos de sjuka. Samtidigt försöker de ta reda på vad som orsakar "Skelleftesjukan" (hATTR) för att kunna bota sjukdomen. Det stora problemet för forskningen har varit bristande resurser. När det gäller en sjukdom som drabbar en liten grupp, och därtill inom ett begränsat geografiskt område, är det betydligt svårare att få forskningspengar. 

Vi är tre parter, FAMY-Norrbotten, Stiftelsen AMYL och FAMY i Skellefteå, som samlar in pengar till forskningen. Utdelning av forskningsmedel sker gemensamt en gång/år och två sakkunniga professorer i Umeå ger oss vägledning om hur pengarna ska fördelas. År 2024 har vi  775 000 kr att fördela!

Jag vill ge en GÅVA (ej telegram) till forskningen