Här kan du följa vårt resultat av enkätundersökningen (uppdateras var 3:e vecka)

I våras genomförde vi en en landsomfattande undersökning bland patienter med Skelleftesjukan och deras närstående. Totalt deltog 266 respondenter i online-undersökningen - 117 var patienter med Skelleftesjukan, medan 149 var närstående till patienterna. Svarsfrekvensen var väldigt hög med tanke på att endast cirka 450 personer har Skelleftesjukan i Sverige.

Vi kommer nu regelbundet att dela med oss av många av resultaten, och publicera det här på Facebook. Vi vill återigen säga stort tack till alla som var med och besvarade enkäten - det har gett oss stort stöd i vårt arbete att höja medvetenheten i vården och för att kunna påverka beslutsfattare att fördela resurser till bästa möjliga läkemedelsbehandling och vård.


Klicka på bilden för att förstora

Skelleftesjukan kan föra med sig många olika symptom. Smärtor, svårt att känna temperatur-förändringar, dålig balans eller yrsel är några av de symptom som många av respondenterna har upplevt. Vilka symptom har du upplevt?

Att ha Skelleftesjukan är väldigt påfrestande på många olika sätt. I filmen ovan visas patienternas svar från undersökningen.

Vår patientundersökning visade att 85% av alla respondenter anser att deras närstående är ett stort fysiskt och psykiskt stöd. Vi är väldigt glada över att så många har ett bra stöd från sina nära och kära <3