Tycker du också att alla med Skelleftesjukan borde få den behandling de behöver?

Lägg 10-15 minuter på att besvara den anonyma ENKÄTUNDERSÖKNINGEN  och ge oss mer kunskap för att kunna påverka politikerna.
Detta är viktigt! Har du svårigheter att fylla i enkäten online är du välkommen att höra av dig till kansliet så har vi möjlighet att hjälpa dig . 

Föreningen mot Skelleftesjukan

FAMY-Norrbotten    Solandergatan 11, 941 34 PITEÅ    0911-197 64  072-250 97 64
Vi arbetar mot tre mål:  *MEDLEMSVÅRD  *INFORMATION  *STÖDJA FORSKNINGEN
ALLA är välkomna till vår förening oavsett var i landet man bor