Rättelse till vårt digitala seminarium: Uppgiften om att 10% saknar behandling är felaktig, dessa 10% svarande är alla levertransplanterade.

Föreningen mot Skelleftesjukan

FAMY Norrbotten    Solandergatan 11, 941 34 PITEÅ    0911-197 64  072-250 97 64
Vi arbetar mot tre mål:  *MEDLEMSVÅRD  *INFORMATION  *STÖDJA FORSKNINGEN
ALLA är välkomna till vår förening oavsett var i landet man bor


Vi samarbetar