Föreningen mot Skelleftesjukan
FAMY-Norrbotten

SOLANDERGATAN 11, 941 34 PITEÅ
0911-197 64  072-250 97 64


Vi är en intresseförening för de som drabbats av sjukdomen Familjär Amyloidos med Polyneuropati (hATTR)

Alla är välkomna till vår förening oavsett var i landet man bor.

Vi arbetar mot tre mål:

*Att ställa upp för de drabbade och deras anhöriga, MEDLEMSVÅRD              *Att INFORMERA om sjukdomen för sjukvårdspersonal och allmänhet
*Att samla in pengar för att STÖDJA FORSKNINGEN inom området