Forskarseminarium 2019

Svensk FAP-forskning redovisas vid forskarseminarium

Den 26 februari 2010 genomfördes det första forskarseminariet i Skellefteå där
FAP-forskare, som fått stöd från vår gemensamma forskningsfond, redovisade sina arbeten. Redovisningen uppskattades av både forskarna själva, FAP-teamen i Skellefteå/Piteå och våra medlemmar.
Seminariet anordnas vart annat år i Piteå/Skellefteå
Forskarrapporter 2018

Per Westermark, UU

Elisabeth Ihse, UU

Anders Olofsson, UmU

Elisabeth Sauer Eriksson, UmU

Malin Olsson, UmU

Jonas Wixner, UmU

Intissar Anan, UmU

Marie Tranäng, KU

Rayomand Press, KU