Stiftelsen AMYL

Föreningen för Skelleftesjukan, FAMY-Norrbotten, har ett nära samarbete med  Stiftelsen AMYL vars medel oavkortat går till att stödja forskningen om "Skelleftesjukan".

Stiftelsen AMYL grundades av Börje Björkman år 1991. Han var en av de som drabbades av Skelleftesjukan. Börje avled 1993 i sjukdomen.  
Hans hustru Inga-Britt Björkman är den som driver stiftelsen vidare.

 Om Du vill hedra minnet av en avliden eller uppmärksamma en högtidsdag med en gåva till forskningen kan Du ringa direkt till

  Stiftelsen AMYL 070-276 30 31
som utfärdar och förmedlar telegrammen samt talar om hur gåvan kan betalas in.

 Bankgiro: 523-8001         Swish: 123 278 55 33 

Skänkta medel till stiftelsen delas ut tillsammans med FAMY-Norrbottens fond en gång per år till de forskare som sökt och beviljats forskningsmedel.