VÄLKOMMEN TILL FORSKARSEMINARIUM I SKELLEFTEÅ
Fredag 21 feb kl. 09.30. Lokal Arken, Stationsgatan 18. 

Samtliga forskare som fick forskningsanslag under 2019 medverkar.
I år bjuds det på förtäringen

 Anmälan till kansliet 0911-197 64 eller e-post: famyp@tele2.se senast 12 februari! 

Vi bjuder på transport (buss) med start från Kalix och upphämtning via
Luleå-Rosvik-Piteå-Jävre och Byske. Mer info om busstider meddelas senare.
Hoppas du/ni har lust och möjlighet att delta

Vad är på gång här framöver:

Vi säger stort TACK för år 2019 och blickar framåt mot år 2020.

*10 jan    Information Kalix Hälsocentral kl. 08.00
*15 jan     Styrelsemöte 
*19 feb     Fikaträff "Djupviken 11" kl. 13.00-15.00 Alla är välkomna! 
*21 feb     Forskarseminarium i Skellefteå kl. 09.30
*26 feb    Information Hälsocentral Sanden, Boden kl. 13.30
*15 mar   Årsmöte, Furubergskyrkan Piteå kl. 14.00
*8 apr      Styrelsemöte
*?? apr    Telefonmöte med sakkunniga
*30 apr   Kanalsimmet
*6 jun      Nationaldagen i Badhusparken
*12 aug   Styrelsemöte
*4 okt      Medlemsmöte (palt)
*?? okt    Höstmöte Sällsynta Diagnoser
*11 nov   Styrelsemöte
*6 dec     Julfest